ELEKTROKONZULT, s.r.o.

Kontakt: +420 777 761 043-4 - info@elektrokonzult.cz 

 

Školení a zkoušky dle zákona 250/2021 Sb. a NV 194/2022 Sb. (do 30. 6. 2022 vyhl. 50/1978 Sb.)

Nabízíme firemní a individuální školení v termínech dle domluvy a pravidelná školení dle Kalendáře školení.

Školíme pracovníky pro činnosti na elektrických zařízeních do i nad 1 kV AC a 1,5 kV DC v prostorech bez i s nebezpečím výbuchu.

Obsah školení přizpůsobujeme vykonávaným činnostem.

Bližší informace na tel. 777 761 044 nebo info@elektrokonzult.cz.

Organizační poradenstvív elektrotechnice

Zaměstnavatelům nabízíme organizační poradenství v oblasti odborné způsobilosti pracovníků pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.

V případě zájmu zpracujeme konkrétní pracovní postupy a provedeme proškolení pracovníků.

Poradíme Vám zejména:

  • jakou zvolit kvalifikační strukturu pracovníků s ohledem na charakter obsluhy a vykonávaných prací a v návaznosti na druh provozovaných zařízení,

  • jaké odborné předpoklady jsou stanoveny pro konkrétní kvalifikační stupně odborné způsobilosti v elektrotechnice,

  • s posouzením dosaženého odborného vzdělání u nastupujících pracovník s ohledem na vykonávanou činnost na elektrických zařízeních
  • .

Pro Vaše zaměstnance nabízíme získání osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rámci školení a zkoušek dle zákona 250/2021 Sb.