ELEKTROKONZULT, s.r.o.

Kontakt: +420 777 761 043-4 - info@elektrokonzult.cz 

 

Organizační poradenstvív elektrotechnice

Zaměstnavatelům nabízíme organizační poradenství v oblasti odborné způsobilosti pracovníků pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.

V případě zájmu zpracujeme konkrétní pracovní postupy a provedeme proškolení pracovníků.

Poradíme Vám zejména:

  • jakou zvolit kvalifikační strukturu pracovníků s ohledem na charakter obsluhy a vykonávaných prací a v návaznosti na druh provozovaných zařízení,

  • jaké odborné předpoklady jsou stanoveny pro konkrétní kvalifikační stupně odborné způsobilosti v elektrotechnice,

  • s posouzením dosaženého odborného vzdělání u nastupujících pracovník s ohledem na vykonávanou činnost na elektrických zařízeních
  • .

Pro Vaše zaměstnance nabízíme získání osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rámci školení a zkoušek dle zákona 250/2021 Sb.