Revize, zkoušky, kontroly a měření elektrických zařízení

Elektroinstalace NN a VN v obj. A i B  - bez i s nebezpečím výbuchu  

Revize elektroinstalace   
 • transformoven a rozvoden VN
 • průmyslových objektů (výrobních závodů, skladů, čističek odpadních vod, čerpacích stanice pohonných hmot apod.),
 • administrativních objektů, 
 • obchodních a nákupních center,
 • zdravotnických a školských zařízení, 
 • sportovních areálů,
 • hotelů, ubytovacích zařízení, 
 • restaurací a stravovacích provozů,
 • bytů, bytových a rodinných domů,
 • fotovoltaických elektráren,
 • základnových stanic veřejné radiotelefonní sítě apod.

 

Revize  a analýza rizik ochrany před bleskem

 • Dle "staré" normy ČSN 34 1390
 • Dle "nové" normy ČSN EN 62 305-3 ed.2
 • Dle normy na aktivní bleskosvody NF C 17-102 ed.2
 • Zpracování analýzy rizik dle normy ČSN EN 62 305-2 ed.2

Antistatické podlahy

Měření antistatických podlah

Osvětlení

 • Měření intenzity osvětlení,
 • Zkoušky provozuschopnosti nouzového osvětlení

Elektrospotřebiče

Pravidelné revize a zkoušky elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí, včetně zavedení celé agendy:

 • označení laminovaným štítkem s čárovým kódem,
 • zatřídění do tříd a skupin,
 • zpracování plánu kontrol, zkoušek a revizí,
 • vyhotovení protokolů o revizi/zkoušce dle jednotlivých zařízení v písemné nebo elektronické podobě.

Stroje, technologie, svářečky

Pravidelné kontroly, zkoušky a revize

 • elektrického zařízení pracovních strojů a technologických linek,
 • kuchyňských technologií,
 • svařovacích zařízení,