Revize, zkoušky, kontroly a měření elektrických zařízení

Nová legislativa od 1. 7. 2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

NV č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

NV č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechniceElektroinstalace NN a VN v obj. A i B  - bez i s nebezpečím výbuchu  

Revize elektroinstalace   
 • transformoven a rozvoden VN
 • průmyslových objektů (výrobních závodů, skladů, čističek odpadních vod, čerpacích stanice pohonných hmot apod.),
 • administrativních objektů, 
 • obchodních a nákupních center,
 • zdravotnických a školských zařízení, 
 • sportovních areálů,
 • hotelů, ubytovacích zařízení, 
 • restaurací a stravovacích provozů,
 • bytů, bytových a rodinných domů,
 • fotovoltaických elektráren,
 • základnových stanic veřejné radiotelefonní sítě apod.

Revize  a analýza rizik ochrany před bleskem

 • Dle "staré" normy ČSN 34 1390
 • Dle "nové" normy ČSN EN 62 305-3 ed.2
 • Dle normy na aktivní bleskosvody NF C 17-102 ed.2
 • Zpracování analýzy rizik dle normy ČSN EN 62 305-2 ed.2

Stroje, technologie, svářečky

Pravidelné kontroly a zkoušky

 • elektrického zařízení pracovních strojů a technologických linek,
 • kuchyňských technologií,
 • svařovacích zařízení,

 

Antistatické podlahy

Měření antistatických podlah

Osvětlení

 • Měření intenzity osvětlení,
 • Zkoušky provozuschopnosti nouzového osvětlení