O nás

ELEKTROKONZULT, s.r.o. byla založena v roce 2005 a v oblasti revizí elektrických zařízení a školení elektrotechniků navázala na činnost fyzické osoby Ing. Vladimír Brom - ELEKTROKONZULT, podnikající od roku 1992.

Dalšími oblastmi působnosti jsou zejména:  

  • posuzování technické bezpečnosti elektrických zařízení a stanovení rizik, zpracování odborných posudků a protokolů dle platných předpisů,
  • posouzení dokumentace výrobce/dodavatele elektrických zařízení ve smyslu zákona 22/1997 Sb., zpracování dokumentace výrobce/dodavatele,
  • zpracování plánu kontroly, údržby, zkoušek a revizí elektrických zařízení ve smyslu NV 101/2005 Sb. a stanovení obsahu provozní dokumentace,
  • zpracování provozních a manipulačních řádů pro provoz elektrických zařízení,
  • zpracování pracovních postupů pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních dle místních podmínek a zaškolení obsluhy,
  • provádění specializovaných měření elektrických zařízení (měření osvětlení, měření antistatických podlah apod.) 
  • zajišťování elektrických zkoušek složitých typů zařízení, jako např. sklářských pecí, blokových transformoven apod. 
  • koordinace prací a montážní dozor pro část elektro (při výstavbě a rekonstrukci nemocnic, obchodních a nákupních center, výrobních závodů, bytových domů apod.),
  • poradenství a konzultace.