Přihláška na pravidelná školení a zkoušky

Pravidelná školení a zkoušky nabízíme formou on-line komunikace se školitelem - ON LINE školení. 

Cena - dle našeho Ceníku.

 Přihlášky na tel. 777 761 044  nebo info@elektrokonzult.cz  nebo prostřednictvím následujícího elektronického formuláře

Vyplňte prosím všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve.

*) Kvalifikace

Osoba poučená dle § 4 NV  (bez el. vzdělání - dříve § 4 vyhl. 50/1978 Sb.)

Elektrotechnik dle § 6 NV Osoba znalá pro samostatnou činnost - (dříve § 5, § 6 vyhl. 50/1978 Sb.) - osoba s odbornou kvalifikací podle § 2 písm. a) NV,, která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu.

Vedoucí elektrotechnik dle § 7 NV - Osoba znalá pro řízení činnosti -  (dříve § 7, § 8 + § 10 vyhl. 50/1978 Sb. -  řízení činnosti, provozu + projektování)   - osoba, která má odbornou kvalifikaci podle § 2 písm. a) NV, splňuje požadavek minimální délky odborné praxe a po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu.   Je oprávněna provádět veškeré činnosti jako osoba znalá pro samostatnou činnost a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle zvláštního zákona.

 Elektrotechnik dle § 6 (8) NV  (dříve § 11 (2) a (3) vyhl. 50/1978 Sb.) pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů, učitelé

Vedoucí elektrotechnik dle § 7 (8) NV  (dříve § 11 (1) vyhl. 50/1978 Sb.) - asistenti v laboratořích škol           

**) Rozsah zařízení

E1 - el. zařízení nízkého a vysokého napětí (rozsah: do 35 kV, do 230 kV nebo bez omezení napětí)  

E2 - el. zařízení nízkého napětí do 1 kV AC a 1,5 kV DC 

E3 - zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou, přepětím a statickou elektřinou    

Minimální požadovaná délka odborné praxe na elektrických zařízeních dle NV 194/2022 Sb.

§ 6  NV Elektrotechnik - praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem odpovědná osoba, a to místním provozním bezpečnostním předpisem. Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé s praxí minimálně 2 roky po dobu nejméně 1 roku.

§ 7 Vedoucí elektrotechnik - podle rozsahu a druhu el. zařízení činí

a) 2 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem jako E2A a E3A,

b) 3 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem jako E1A, E2B a E3B, a

c) 4 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem jako E1B.

Z minimální délky odborné praxe podle odstavce 2 musí být absolvována praxe na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí v trvání nejméně 1 roku.