Ceník školení dle vyhl. 50/1978 Sb.

Individuální školení a přezkoušení v termínu dle dohody - cena je stanovována dohodou.
Firemní školení a přezkoušení v termínu a na místě dle dohody nebo ON-LINE - cena je stanovována dohodou, poskytujeme slevy zohledňující počet účastníků školení.

Skupinová školení a přezkoušení pro jednotlivce v naší učebně v Brně nebo ON-LINE - cena je účtována dle ceníku  (viz níže).

Ceník  

Cena pro jednotlivé stupně kvalifikace dle vyhl. 50/1978 Sb.  pro činnosti na hromosvodech a el. zařízeních do 1000 V v objektech A - bez nebezpečí výbuchu 


§ 3 vyhl.

150,- Kč + 21 % DPH

§ 4 vyhl..

500,- Kč + 21 % DPH 

§ 5 vyhl.

700,- Kč + 21 % DPH

§ 6 vyhl.

800,- Kč + 21 % DPH

§ 7 vyhl.

900,- Kč + 21 % DPH 

§ 8 vyhl.

1000,- Kč + 21 % DPH

§ 10 vyhl.

1100,- Kč + 21 % DPH 

§ 11 vyhl.

Cena je stanovována dohodou s ohledem na vykonávané činnosti a požadovaný rozsah školení

dohodou

Příplatek k ceně pro el. zařízení nad 1000 V

300,- Kč + 21 % DPH

Příplatek k ceně pro el. zařízení v obj. B - s nebezpečím výbuchu

300,- Kč + 21 % DPH


Cena pro 1 účastníka je stanovena vždy podle nejvyšší požadované kvalifikace.

(Např. pro kvalifikaci dle § 6 - § 8 vyhl. na EZ do 1000 V v obj. A je cena 1 000,- Kč + 21 % DPH.)